Klinikken / Din sikkerhed / Aktindsigt

Aktindsigt

Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet i Danmark. Dette gælder også for fysioterapi. 

Oplysninger om din undersøgelse og behandling bliver registreret i vores elektroniske journalsystem. Du har til enhver tid ret til at bede om aktindsigt, dvs. til at se din journal. Kontakt din fysioterapeut eller servicecentret på 7060 2282, hvis du ønsker en udskrift. 

Scroll to Top